Μέθοδος Bobath Ενηλίκων

Τι είναι η μέθοδος Bobath?

Η μέθοδος Bobath αποτελεί μια προσέγγιση επίλυσης προβλημάτων για την αξιολόγηση και τη θεραπεία ατόμων με διαταραχές της λειτουργίας της κίνησης και του στασικού ελέγχου εξαιτίας μιας βλάβης του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος. Η προσέγγιση αυτή της αποκατάστασης ατόμων με βλάβη στο ΚΝΣ ξεκίνησε από τους Berta και Karel Bobath πριν από περίπου 70 χρόνια.

Τι περιλαμβάνει η μέθοδος?

Ο φυσικοθεραπευτής ΝDT αξιολογεί τις αποκλίσεις και την ποιότητα της κινητικής λειτουργικής δραστηριότητας. Εντοπίζει τα προβλήματα της αδρής και λεπτής κινητικότητας και στο τέλος καταστρώνει και εφαρμόζει εξατομικευμένο θεραπευτικό πρόγραμμα.

Βασικές αρχές της μεθόδου

 • Έμφαση στην ποιότητα της κίνησης.
 • Πρόληψη των αντισταθμίσεων που οδηγούν σε ορθοπεδικές παραμορφώσεις.
 • Εξατομικευμένο θεραπευτικό πλάνο.
 • Ολιστική προσέγγιση του ατόμου.

  Σχετικά

  Ο Φυσικοθεραπευτής Μάντζιος Θεόδωρος
  είναι πιστοποιημένος επαγγελματίας στην φυσικοθεραπεία με έδρα τα Ιωάννινα από το 2005.

  Ώρες Εργασίας

  Δευτέρα - Παρασκευή:
  9.00 π.μ. - 14.30 μ.μ.
  17:30 - 21:00
  Τετάρτη: 9.00 π.μ. - 15.30 μ.μ.Σάββατο - Κυριακή: Κλειστά

  Επικοινωνία

  Τηλ: 26510 3835528ής Οκτωβρίου 45, Ιωάννινα, ΉπειροςΚατεύθυνση GPS