Γοναλγία – Διαταραχή της άρθρωσης του γόνατος – Case report Παρουσίαση 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο McKenzie

Αξιολόγηση συμπτωμάτων:

Η μέθοδος μηχανικής διάγνωσης και θεραπείας McKenzie χρησιμοποιείται ευρύτατα στην  αντιμετώπιση προβλημάτων της σπονδυλικής στήλης (Foster et al. 1999, Jackson 2001).

Η μέθοδος περιλαμβάνει μηχανική αξιολόγηση και αναλόγως των συμπτωμάτων και των μηχανικών αντιδράσεων οι ασθενείς κατατάσσονται σε ένα από τα τρία μηχανικά σύνδρομα: διαταραχή, δυσλειτουργία και σύνδρομο στάσης.

Στην αρχική του περιγραφή ο Mckenzie (Mckenzie 1981) δήλωσε ότι το σύστημα μπορεί να εφαρμοστεί και σε προβλήματα των άκρων και μία περιγραφή του τρόπου εφαρμογής δημοσιεύτηκε πριν από λίγα χρόνια (Mckenzie & May 2000).

Κατατάσσοντας μη σπονδυλικούς ασθενείς στα τρία σύνδρομα της μεθόδου, η διαταραχή των περιφερικών αρθρώσεων κατέχει ένα ποσοστό της τάξης του 20% (Melbye et al, 2006).

Σε άλλη κατανομή των διαφόρων περιοχών μυοσκελετικών προβλημάτων στο γενικό πληθυσμό, το γόνατο φαίνεται να καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση πίσω από τα προβλήματα της σπονδυλικής στήλης (Cunningham and Kelsey 1984).

Η μηχανική αξιολόγηση όταν χρησιμοποιείται σε ασθενείς με πρόβλημα στις περιφερικές αρθρώσεις έχει δείξει μεγάλη αξιοπιστία μεταξύ των εκπαιδευμένων στη μέθοδο κλινικών και προγνωστική εγκυρότητα. Η κατάταξη χρησιμοποιείται για να καθορίσει την αντιμετώπιση, καθώς τα διάφορα μηχανικά σύνδρομα αντιμετωπίζονται με διαφορετικούς τρόπους.

Συνθέτοντας τα παραπάνω σκοπός της παρουσίασης αυτής της κλινικής περίπτωσης είναι να περιγράφει η μέθοδος διάγνωσης και θεραπείας όπως αυτή εφαρμόζεται σε έναν ασθενή με πρόβλημα στο γόνατο. Ο ασθενής κατατάχθηκε έχοντας μια διαταραχή στην άρθρωση του γόνατος και αντιμετωπίστηκε συμφωνά με τις αρχές της μηχανικής διάγνωσης και θεραπείας.

Ραντεβού Επαναξιολόγησης – 1 ημέρα αργότερα:

Ο ασθενής ανέφερε καλή συμμόρφωση στην άσκηση. Επιπλέον παρατήρησε μείωση του πόνου και αυξημένη ελευθερία κινήσεων. Η εξέταση έδειξε αύξηση του εύρους τροχιάς κατά την έκταση. Επιπλέον, ο  πόνος στο τελικό εύρος της έκτασης είχε ελαχιστοποιηθεί, ενώ είχε ελαττωθεί και στο τελικό εύρος της κάμψης. Ο ίδιος ανέφερε πόνο 4/10 στην ΟΑΚ.

Η αρχική μηχανική διάγνωση επιβεβαιώθηκε και δόθηκε στον ασθενή οδηγία να συνεχίσει την ενεργητική άσκηση όπως προηγουμένως. Συνάμα δόθηκε οδηγία να κρατά σε παρατεταμένη έκταση το γόνατο 20-30 δευτερόλεπτα και μετά να το χαλαρώνει. Συστήθηκε οι επαναλήψεις αυτής της διαδικασίας να ξεπερνούν τις 10.

Ραντεβού Επαναξιολόγησης – 1 εβδομάδα αργότερα:

Σε αυτό το στάδιο ο ασθενής ανέφερε ότι δεν είχε πλέον τη βαρύτητα των αρχικών συμπτωμάτων. Η μόνη ενόχληση που τον απασχολούσε ήταν ένας μικρός πόνος κατά το βαθύ κάθισμα. Στην ΟΑΚ ο πόνος ήταν 2/10.  

Η εξέταση επιβεβαίωσε τα λεγόμενα του ενώ δεν παρατηρήθηκε και το αρχικό μικρό οίδημα. Δόθηκε οδηγία σχετικά με την πιθανή ανάγκη αύξησης του φορτίου και του συστήθηκε να διαφοροποιήσει το πρόγραμμα των εκτάσεων προσθέτοντας υπερπίεση στην έκταση του γόνατος.

Ραντεβού Επαναξιολόγησης – 2 εβδομάδες αργότερα:

Ο ασθενής ανέφερε ότι δεν είχε σημαντικά προβλήματα με το γόνατο. Η υποκειμενική αίσθηση του πόνου που αξιολογήθηκε με την ΟΑΚ ήταν 0/10.

Η εξέταση έδειξε πλήρες εύρος τροχιάς τόσο κατά την κάμψη όσο και την έκταση ενώ είχε εξαφανιστεί και ο πόνος κατά το βαθύ κάθισμα. Η αρθρική διαταραχή είχε βελτιωθεί χωρίς επιπλοκή στο αναμενόμενο χρονικό πλαίσιο. Με βάση όλα αυτά, ο ασθενής σταμάτησε τη θεραπεία.

 

Σχόλια:

Ασθενείς με προβλήματα στο γόνατο παρουσιάζονται συχνά για αντιμετώπιση στους χώρους μας. Η δοκιμασία των επαναλαμβανόμενων κινήσεων είναι ένα βασικό στοιχείο της ΜΔΘ και χρησιμοποιείται για να βοηθήσει τον εκπαιδευμένο κλινικό να αναγνωρίσει και να κατατάξει σε υποομάδες τη μηχανική παρουσίαση των περιφερικών αρθρώσεων. Ως διαταραχή ορίζεται η αλλαγή της φυσιολογικής θέσης ανάπαυσης των αρθρικών επιφανειών που έχουν επηρεασθεί.

Το εννοιολογικό μοντέλο που προτείνεται από τους Mckenzie & May (2000, 2003) περιλαμβάνει την εσωτερική μετατόπιση των αρθρικών ιστών, η οποία προκαλεί πόνο και εξασθένιση.

Στις περιφερικές αρθρώσεις θεωρείται ότι ενδοαρθρικά στοιχεία όπως:

 • Μηνίσκοι
 • Υμενικές πτυχές
 • Λιπώδη σώματα
 • Αρθρικά θραύσματα

Μετατοπίζονται και μπορεί να προκαλέσουν ανώμαλες πιέσεις στον περιαρθρικό ιστό, με αποτέλεσμα τον πόνο και την εξασθένιση (Duparc et al  2002 , Hollarder & Lidtke Lai 1998 , Jerosch & Schroder 1996 , Lahm et al 1998 , Bowen & Cassidy 1981).O Cyriax (1982) σημειώνει ότι είναι δυνατόν για σχεδόν οποιαδήποτε άρθρωση να αναπτυχθούν χαλαρά σωματίδια τα οποία μπορεί να προκαλέσουν επώδυνο κλείδωμα ή μείωση της κίνησης. Αν τέτοια σωματίδια είναι παρόντα είναι λογικό να συναχθεί το συμπέρασμα ότι θα μπορούσαν να παγιδευτούν και ως εκ τούτον ανταποκρινόμενα στην επαναλαμβανόμενη κίνηση να μειωθεί η μετατόπιση.

Η μηχανική διάγνωση και θεραπευτική κατάταξη της διαταραχής των περιφερικών αρθρώσεων αποφεύγει μια δoμική ειδική διάγνωση. Στην περίπτωση που αναφέραμε διαγνώστηκε  διαταραχή της άρθρωσης του γόνατος και αφού επιβεβαιώθηκε η προτίμηση “κινητικής κατεύθυνσης” προτάθηκαν οι κατάλληλες επαναλαμβανόμενες κινήσεις. Οι κινήσεις αυτές σκοπό είχαν να μειώσουν την εσωτερική μετατόπιση των αρθρικών ιστών που προκαλούν πόνο.

Συμπέρασμα:

Αυτή η κλινική περίπτωση δίνει λεπτομερώς το ιστορικό και την εξέταση του ασθενή με πρόβλημα στο γόνατο που σύμφωνα με τις αρχές της μηχανικής διάγνωσης και θεραπείας κατατάσσεται ως διαταραχή. Η έννοια της αξιολόγησης και της θεραπείας των περιφερικών αρθρώσεων που βασίζεται στη μέθοδο ΜΔΘ είναι σχετικά νέα.

Φαίνεται ωστόσο ότι ο εντοπισμός του πόνου και η συμπτωματική αντίδραση στις επαναλαμβανόμενες κινήσεις τελικής τροχιάς, μπορεί να είναι κλινικά σημαντική. Το σύστημα κατάταξης της μηχανικής διάγνωσης και θεραπείας θα λέγαμε ότι είναι συναφές τόσο στα σπονδυλικά προβλήματα όσο και σε αυτά των άκρων.

Credits: ΜΑΝΤΖΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Cert.MDT

Σχετικό ιατρικό εξοπλισμό μπορείτε να βρείτε στο μεγαλύτερο κατάστημα ιατρικών στην Ελλάδα εδώ.

13 Comments

 • Selina
  Posted June 12, 2021 3:05 pm

  Neat blog!
  Is your theme custom made or did you download it from somewhere?

  A design like yours with a few simple adjustements would really make my blog shine.

  Please let me know where you got your design.
  Bless you

 • Dr. Breiner
  Posted July 6, 2022 10:07 am

  Greetings,

  CLI PHARMA LTD – Business Proposal

  I work with one of the leading Laboratories here in UK as a research consultant.

  Our company is one of the United Kingdom’s most respected and indigenous multi-million pound pharma companies,manufacturing well over hundreds of various life saving bio pharmaceutical products and medical consumables.

  I have a business proposal that would interest you, and I shall explain in detail if I get a positive response from you in this regard.

  Kindly contact me via my official email address: consult@breinermedicalresearch.com

  Note: You have the right to quit by the end of my detailed explanation if you don’t feel like moving forward with me.

  But trust me, you will not have any reason to regret it.

  I look forward to a positive response from you.

  Regards

  Dr. Breiner

 • WillieFum
  Posted August 23, 2022 11:04 am

  We are a Team of IT Experts specialized in the production of authentic Documents and Counterfeit bank notes. We work with government officials, professors and professional hackers from China, US, Russia, Taiwan etc. All these documents are registered into the supposed database. Documents such as Passport, Visa’s, Driving License, Covid19 Vaccine Card, University Certificates etc. We also have Canadian dollars, US dollars, pounds and euros. We also have our money in categories, Grade A quality that works at ATMs and bypasses the fake money detector and we also have the normal stage money that was used in jokes, commercials, music and movie videos. Contact details below.
  WhatsApp….. +44 7459 530545
  Email Address…. jameskinds65@gmail.com
  Telegram ID….. “@Jameskind65”

 • Mark Den
  Posted September 7, 2022 11:38 am

  Good day

  I contacted you some days back seeking your cooperation in a matter regarding funds worth $24 Million, I
  urge you to get back to me through this email mark1@markdens.com if you’re still interested.

  I await your response.

  Thanks,

  Mark Den

 • JOSE MANUEL
  Posted October 4, 2022 8:25 am

  Mein Name ist JOSE MANUEL VOCES MERAYO, ich lebe in Frankreich. Ich leide an einer schweren Krankheit, die mich zu a verurteilt
  Der sichere Tod ist Kehlkopfkrebs. Davon abgesehen habe ich eine
  Summe von 1770.000 Euro auf meinem Konto bei der Bank, die ich einer vertrauenswürdigen und ehrlichen Person spenden möchte, damit er sie gut gebrauchen kann.
  Wenn Sie an Gott glauben und Gott fürchten und an meiner Spende interessiert sind, kontaktieren Sie mich bitte für weitere Einzelheiten.
  Mail: vocesmerayojosemanuel@gmail.com

 • graliontorile
  Posted June 11, 2023 4:50 am

  An interesting discussion is worth comment. I think that you should write more on this topic, it might not be a taboo subject but generally people are not enough to speak on such topics. To the next. Cheers

 • puravive reviews
  Posted February 29, 2024 3:03 am

  This asset is remarkable. The wonderful substance shows the designer’s enthusiasm. I’m astounded and envision more such fabulous material.

 • tempmail
  Posted March 16, 2024 12:15 am

  I loved as much as you will receive carried out right here The sketch is tasteful your authored subject matter stylish nonetheless you command get got an edginess over that you wish be delivering the following unwell unquestionably come further formerly again as exactly the same nearly very often inside case you shield this hike

 • fitspresso coffee recipe
  Posted March 17, 2024 9:06 am

  Your blog is a treasure trove of wisdom and positivity I appreciate how you always seem to know just what your readers need to hear

 • cerebrozen reviews
  Posted April 3, 2024 7:32 am

  I truly savored what you’ve accomplished here. The sketch is elegant, your authored material trendy, however, you seem to have developed some trepidation about what you aim to offer next. Certainly, I shall revisit more regularly, just as I have been doing nearly all the time, in case you uphold this ascension.

 • zencortex reviews
  Posted April 4, 2024 5:29 pm

  Stumbling upon this website was such a delightful find. The layout is clean and inviting, making it a pleasure to explore the terrific content. I’m incredibly impressed by the level of effort and passion that clearly goes into maintaining such a valuable online space.

 • ZenCortex buy
  Posted April 9, 2024 2:55 am

  Stumbling upon this website was such a delightful find. The layout is clean and inviting, making it a pleasure to explore the terrific content. I’m incredibly impressed by the level of effort and passion that clearly goes into maintaining such a valuable online space.

 • Ronaldbef
  Posted April 13, 2024 7:06 pm

  FlipBooks are a great addition
  to any passive income strategy. Because once you create a FlipBook, market it, share it & Earn it, it can technically sell itself.

  Learn More https://www.youtube.com/watch?v=JfRrd79oCfk?11249

Leave a Comment

Σχετικά

Ο Φυσικοθεραπευτής Μάντζιος Θεόδωρος
είναι πιστοποιημένος επαγγελματίας στην φυσικοθεραπεία με έδρα τα Ιωάννινα από το 2005.

Ώρες Εργασίας

Δευτέρα - Παρασκευή:
9.00 π.μ. - 14.30 μ.μ.
17:30 - 21:00
Τετάρτη: 9.00 π.μ. - 15.30 μ.μ.Σάββατο - Κυριακή: Κλειστά

Επικοινωνία

Τηλ: 26510 3835528ής Οκτωβρίου 45, Ιωάννινα, ΉπειροςΚατεύθυνση GPS